Học Thạc sỹ Quản Lý Xây Dựng năm 2017 - Thông tin tuyển sinh Cao học năm 2018 - Kênh thông tin chính thức

Hot

Post Top Ad

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Học Thạc sỹ Quản Lý Xây Dựng năm 2017


Học Thạc sỹ Quản Lý Xây Dựng năm 2017 dành cho NGƯỜI ĐI LÀM. Đối tượng học viên tốt nghiệp đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký học. Học viên bằng tốt nghiệp gần ngành/chuyên ngành phải học bổ sung kiến thức trước khi thi như quy định. Thôn tin tuyển sinh Cao học Ngành quản lý Xây dựng cụ thể như sau:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ NĂM 2017

I. NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ XÂY DỰNG, Mã số: 60580302

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
-    Hình thức đào tạo:      Tập trung và Không tập trung
-    Thời gian đào tạo:       1,5 năm (đào tạo tập trung) đến 2 năm (đào tạo không tập trung)
-    Thời gian học:             Học buổi tối hoặc học vào các ngày thứ bảy và chủ nhật

III.   ĐIỀU KIỆN DỰ THI.
Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây:
3.1.      Về văn bằng:
-    Đã tốt nghiệp đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.
-    Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc ngành khác với ngành / chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (có phụ lục kèm theo).
3.2.      Về kinh nghiệm công tác chuyên môn
-    Người có bằng tốt nghiệp đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.
-    Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành dự thi phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.
-    Người có bằng tốt nghiệp đại học khác với ngành Quản lý Xây dựng (trên 40% nội dung chương trình) phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Quản lý Xây dựng.
-    Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc hệ Đào tạo từ xa; Liên thông; Tại chức loại trung bình hoặc trung bình khá phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành – chuyên ngành đăng ký dự thi.
3.3.      Có đủ sức khoẻ để học tập.
3.4.      Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định của Nhà trường.

IV.    CÁC MÔN THI TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN
4.1.      Các môn thi tuyển
a.      Môn cơ bản:
    Môn Kinh tế xây dựng (Theo chương trình Đại học, thời gian làm bài 180 phút).
b.      Môn nghiệp vụ ngành:
    Môn Tổ chức và quản lý thi công (Theo chương trình Đại học, thời gian làm bài 180 phút).
c.      Môn ngoại ngữ:
-    Môn Tiếng Anh (Trình độ B tương đương bậc 3/6, thời gian làm bài 120 phút).
-    Các trường hợp sau đây được miễn thi ngoại ngữ:
     + Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài (tiếng Anh), được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
     + Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục & Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
     + Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
     + Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép hoặc công nhận.
4.2.      Điều kiện trúng tuyển
-    Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có) thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 đối với 2 môn: Môn cơ bản và môn nghiệp vụ ngành. Môn tiếng Anh đạt yêu cầu (50 điểm trở lên theo thang điểm 100) thì mới đủ điều kiện trúng tuyển;
-    Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của 2 môn bao gồm môn cơ bản và môn nghiệp vụ ngành; và chỉ tiêu tuyển sinh của ngành;
-    Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì sẽ xem xét đến ưu tiên theo thứ tự:
     + Thí sinh là người dân tộc thiểu số.
     + Thí sinh thuộc đối tượng chính sách (xem mục 5.1.).
     + Người có điểm cao hơn các môn theo thứ tự: Môn nghiệp vụ ngành, môn cơ bản, môn tiếng Anh (người được miễn thi hoặc có điểm cao hơn).

V.      ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
5.1.      Đối tượng:
-     Người có thời gian công tác từ 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ (phải có quyết định tiếp nhận công tác, hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền);
-     Thương binh, bệnh binh, người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;
-     Con liệt sĩ;
-     Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với Cách mạng;
-     Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (có giấy tờ xác nhận hợp pháp);
-     Con nạn nhân chất độc màu da cam.
5.2.      Chính sách ưu tiên:
-     Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản;
-     Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của 01 đối tượng.

VI.    HỒ SƠ TUYỂN SINH
6.1.      Hồ sơ:
-     Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);
-     Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan / chính quyền;
-     Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);
-    Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng). Trường hợp thí sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học thì phải có bằng, bảng điểm trung cấp, cao đẳng kèm theo; Nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm của văn bằng 1;
-     Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên có công chứng (nếu có);
-     Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng);
-     02 Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;
-     04 ảnh 4x6
(Khi nộp hồ sơ Thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu và kiểm tra)
6.2.      Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 04 tháng 07 năm 2017
6.3.      Nhận hồ sơ dự thi: Từ 04 tháng 07 năm 2017  đến 30 tháng 09 năm 2017
6.4.      Mở các lớp học Bổ sung kiến thức đại học (có cấp Chứng chỉ) và Ôn thi (có phụ lục các môn học kèm theo):   Bắt đầu từ ngày 03 tháng 10 năm 2017 (do khoa Đào tạo Sau đại học tổ chức tại Trường).
6.5.      Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến tháng 11 năm 2017
6.6.      Địa điểm thi: Trường Đại học Đông Đô

Phụ lục các môn học Bổ sung kiến thức theo mục 3.1.:
(Kèm theo Danh mục đối tượng tuyển sinh Thạc sỹ QLXD - đợt 2 năm 2017
Ngành: Quản lý Xây dựng; Mã số: 60580302)


 
NGÀNH GẦN
 
NGÀNH KHÁC
 
Stt
 
Học phần
 
Số TC
 
Stt
 
Học phần
 
Số TC
1Quản trị chiến lược21Quản trị chiến lược2
2Marketing xây dựng22Marketing xây dựng2
3Quản trị nhân lực23Quản trị nhân lực2
4Đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng24Đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng2
5Quản lý tài chính trong xây dựng25Quản lý tài chính trong xây dựng2
6Quản lý chất lượng trong xây dựng26Quản lý chất lượng trong xây dựng2
 
Tổng số tín chỉ là: 12
7Kinh tế xây dựng2
8Kỹ thuật thi công2
9Tổ chức và quản lý thi công2
 
Tổng số tín chỉ là: 18Phụ lục các môn học Ôn thi theo mục 6.4.:

(Kèm theo Danh mục đối tượng tuyển sinh Thạc sỹ QLXD - đợt 2 năm 2016
Ngành: Quản lý Xây dựng; Mã số: 60580302)

 
 
Stt
 
Học phần
 
Số TC
1Kinh tế xây dựng4
2Tổ chức và quản lý thi công4
3Tiếng Anh4
 
Tổng số tín chỉ là: 12

Tổng số tín chỉ là: 12
ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ NHẬN HỒ SƠ
PHÒNG TUYỂN SINH & HỢP TÁC ĐÀO TẠO


Địa chỉ: Phòng Tuyển sinh 105 Nhà C - Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Mobile: (04) 6680.5663 - 0972 977 257  (Lưu ý liên hệ trước khi đến, tránh nộp nhầm địa chỉ)

Mail: tuyensinhdaotao.edu@gmail.com

Website: http://www.thicaohoc.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad